Weet u (nog) dat:

 • Het toegangshek aan het eind van de dag door de tuinder die als laatste vertrekt, dicht gedaan moet worden. Het toegangshek kan niet op slot. (Besloten op de ALV 2010 en 2011).
 • Het niet is toegestaan afvalhopen of ander materiaal te deponeren op de parkeerplaatsen, op het toegangspad en in de bermen van het complex.
 • Composthopen direct langs het pad niet wenselijk zijn (ALV 2012).
 • Van de tuinders wordt verwacht dat zij hun eigen bermkant en de berm langs de heg af en toe maaien en/of knippen. (Besproken ALV 2012 m.b.t. uitlopers heg).
 • Breed- en hoogopgroeiende planten langs het pad, minimaal 100 cm van de tuingrens, c.q. het pad geplant/gezaaid moeten worden (besluit ALV 2014).  Of zorg voor een hekwerk dat breed uitgroeien voorkomt.
 • Een snelheid van plm. 5 km (stapvoets) per uur op het toegangspad gewenst is, dit i.v.m.  stofhinder en spoor- en kuilvorming (ALV 2017).
 • De sloot en de slootkant aan het eind van het seizoen door de tuinder die een tuin aan de sloot heeft, schoongemaakt moet worden, d.w.z. riet en andere waterplanten en overmatige oeverbegroeiing weghalen. Hulp van tuinders die geen tuin aan de sloot hebben is welkom.
 • Regelmatig gedurende het groeiseizoen onder het wateroppervlak maaien of verwijderen van waterplanten, veel werk scheelt aan het eind van het seizoen.
 • De tuinen netjes onderhouden dienen te worden en er geen afval, anders dan tuinafval, en overige rommel gedeponeerd moet worden op de tuin. Dat, zo nodig, een loonbedrijf wordt ingehuurd en dat de kosten worden verhaald (ALV 2013).
 • Aardappelteelt mag uitsluitend plaatsvinden op de door het bestuur aangegeven gedeelten van het perceel. M.i.v. 2018 is aardappelteelt 1 x per vier jaar op dezelfde plek toegestaan, bij voorkeur met vroege, middelvroege, en phytophthora resistente aardappelrassen.
 • Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (bijv. Round-up) is niet toegestaan. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van plantenextracten zijn wel toegestaan evenals in de handel verkrijgbare middelen op biologische of ecologische basis.