Verhoging contributie

Per 1 januari 2024 bedraagt de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging € 20,- per jaar.