De aanwezigheid van (on)kruiden in je tuin, is een indicatie van de bodemgesteldheid en de mate waarin mineralen, voedingsstoffen en meststoffen voorkomen. Hieronder een opsomming van veel voorkomende planten en de signaalfunctie die erbij hoort.
akkerdistel stikstofrijk, kalirijk, verdicht
boterbloemen vochtig
duizendblad voedselrijk, kalkrijk, fosfaatrijk
grote brandnetel kalirijk
grote weegbree verdicht, voedselrijk
herderstasje licht, droog
herik kalkrijk, humusrijk
kamille verslempte bodem
klaproos, licht, voedselarm, droog
kleefkruid voedselrijk, klei
kleine brandnetel voedselrijk,
klein hoefblad kalkrijk, klei
klein kruiskruid voedselrijk
kleine veldkers voedselrijk, zand/zavel
kruipende boterbloem klei
kroontjeskruid voedselrijk, klei/zavel
knopkruid voedselrijk, kalkarm, zand
perikkruid vochtig, voedselrijk
ridderzuring verdicht, zuur, paardenmest
spurrie licht, zuur
straatgras voedselrijk
vogelmuur voedselrijk
valeriaan kalkrijk
varkensgras slechte structuur
wilgenroosje licht, droog
zuringsoorten vochtig, fosfaatrijk